Investeren in grond, een goede zaak.

GROZA - Investeren in grond.

 • Grond komt er niet meer bij, bebouwing wel (schaarste).
 • De bevolking van Nederland groeit volgens het CBS minimaal tot het jaar 2040.
 • Grond is relatief waardevast.
 • Grond is fysiek bezit en vrij verhandelbaar.
 • Overdracht gaat altijd via een notaris.
 • U krijgt het volledige eigendom en beheer zelf.
 • Het verleden laat zien dat gronden – zeker over meerdere jaren bezien – in waarde stijgen.
 • Middels ons inkoopbeleid denken wij dat alle aangeboden gronden in meer of mindere mate op termijn de potentie hebben om een bestemmingsplanwijziging mee te maken.
 • Door middel van verkaveling voor bijna iedereen financieel toegankelijk.
 • Grondlocaties in Nederland.
 • Door spreiding van locaties een hogere trefkans op bestemmingsplanwijziging.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website : www.groza.nl